ดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 6

 

นิสิตสาขาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จัดดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 6 “Ensemble Concert” ด้วยบทเพลง “...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 27 พฤศจิกายน 2015