ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 

รองคณบดี (รศ. ดร.เนาวนิตย์ สงคราม) พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก College of Education,...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 17 พฤศจิกายน 2015