ดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 5

 

นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จัดดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 5 “The ASEAN way” ด้วยบทเพลง...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 12 พฤศจิกายน 2015