การเสวนาโครงการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชน

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สสส. จัดประชุมเชิงวิชาการและการเสวนาโครงการบูรณาการพลังเด็กและ...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 10 พฤศจิกายน 2015