นิสิตได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬายิงปืน

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายนภัทร เอกจริยกร นางสาวไปรมากร มีชื่น และ นายพงศกร กสานติกุล นิสิตชั้นปีที่1 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณ...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 10 พฤศจิกายน 2015