ทำบุญทอดกฐินสามัคคี 2558

คณะครุศาสตร์ร่วมกับสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ สมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ จัดทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ (วัดป่าเขาดิน) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ในการนี้ ได้รับเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ เป็นจำนวนเงิน 427,099 บาท เครื่องกฐินมูลค่า 28,140 บาท โดยมอบให้วัด พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จำนวน 150,000 บาท โรงเรียนตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย จำนวน 50,000 บาท และโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี จำนวน 50,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม