พิธี ... สิ้นพูนทรัพย์ จะไม่สูญ ศาสตร์พูนทรัพย์

   

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ และสมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์
คณาจารย์ นิสิตเก่า บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงกตัญญุตา
แด่ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ปฐมคณบดีผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ ในพิธี "สิ้นพูนทรัพย์ จะไม่สูญ ศาสตร์พูนทรัพย์"

(26 ตุลาคม 2558)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม