พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานฯ

 

รมต.กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ” ในโครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 จัดโดย สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
(22 ตุลาคม 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม