ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย Eat Out Shout Share

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย Eat Out Shout Share โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และประธานชมรมถ่ายภาพและสื่อสร้างสรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 จัดโดยนิสิตชมรมถ่ายภาพและสื่อสร้างสรรค์ งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ชั้น 1

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด