ดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 10

นิสิตสาขาดนตรีจัดดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 10
“Till We Meet Again” ด้วยบทเพลง Just the two of us,
What I Did for Love , Walking Home with Brother Bill และเพลง Chameleon
(30 เมษายน 2558)