โครงการเรียนรู้จากครูผู้ตามรอยพระบาท

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต) และครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ในโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคณาจารย์และนิสิต ในโครงการเรียนรู้จากครูผู้ตามรอยพระบาท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ