พิธีเปิดกีฬาบุคลากรครั้งที่ 37

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาจุฬาฯ
คณบดี (รศ.ดร. บัญชา ชลาภิรมย์) นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 37 โดยในปีนี้คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแสดง
และรางวัลชมเชยผู้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด 60 คนขึ้นไป
ชุด "ครุศาสตร์ ภักดี รัตนนารี ของปวงประชา"