ประเพณีรดน้ำขอพร...เพื่อสืบสานสงกรานต์ครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์จัดงาน “ประเพณีรดน้ำขอพรปูชนียาจารย์และคณาจารย์ เพื่อสืบสานสงกรานต์ครุศาสตร์” โดยมี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพรปูชนียาจารย์ คณาจารย์อาวุโส อดีตคณบดี และคณบดี (9 เมษายน 2558)
การอบรมปฏิบัติการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Bringing Your Research to International Academic Networks
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จัดอบรมปฏิบัติการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Bringing Your Research to International Academic Networks" โดย Emaritus Professor Dr.Daniel Wildemeersch จาก University of Leuven, Belgium เป็นวิทยากร (7 เมษายน 2558)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำข้อมูลเข้าสู่ website ส่วนงานด้วยตนเอง” รุ่นที่ 2
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำข้อมูลเข้าสู่ website ส่วนงานด้วยตนเอง” รุ่นที่ 2 โดยมีนายชลพรรธน์ ธนะพัฒน์ดำรงค์ เป็นวิทยากร (9 เมษายน 2558)
Total 128 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7