นิสิตได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬายิงปืน
นายนภัทร เอกจริยกร นางสาวไปรมากร มีชื่น และ นายพงศกร กสานติกุล นิสิตชั้นปีที่1 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ (ครุศิลป์รุ่น 47) ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา 2558
โครงการ ESD Fair 2015
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ การจัดโครงการ ESD Fair 2015 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ
งานวิรัชกิจ คณะครุศาสตร์ร่วมกับ UCL ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "The roles of school leadership in facilitating evidence-informed school improvement"
Total 128 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ] Next>>