นิทรรศการศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าชมนิทรรศการศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ปฐมคณบดี คณะครุศาสตร์ และปูชนียาจารย์คนแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
ถวายพระพร
รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจริต เพียรชอบ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมถวายพระพรในหลวง “เทิดพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา 5 ธันวาคม ” (4 ธันวาคม 2558)
ต้อนรับคณาจารย์จากญี่ปุ่น
คณะครุศาสตร์ ต้อนรับ Professor Atsushi Nishida, Vice President คณบดี และคณะจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และ Chiba University
Total 128 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ] Next>>