ประกาศขายใบสมัครและรับสมัครสอบวิชาทั่วไป (Great_R)

ประกาศขายใบสมัครและรับสมัครสอบวิชาทั่วไป (Great_R)

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ

เปิดรับสมัครสอบวิชาทั่วไป ทักษะพื้นฐานทางการวิจัย (Great_R)

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 89 (2/2559)

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2559

และสอบวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 11.00 น.

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด