เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th

>เมนูหลัก


หน้าแรก


ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
คณะผู้บริหาร
ภาควิชา/หน่วยงาน
การสมัครเข้าศึกษา


หลักสูตร


ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
จรรยาบรรณอาจารย์
บัณฑิตที่พึงประสงค์

>Links
อัตลักษณ์ ครุศาสตร์ จุฬาฯ
อาจารย์
สอนดี วิจัยเด่น
เน้นคุณธรรม นำสังคม
บัณฑิต
มีความสง่า พูดจาดี
มีความรู้ คู่คุณธรรม
เจ้าหน้าที่
เชี่ยวชาญงาน บริการดี
มีคุณธรรมเยี่ยมชม YouTube ครุศาสตร์ จุฬาฯ
เยี่ยมชม แฟนเพจครุศาสตร์ จุฬาฯ

bringbringbringbringกีฬาครั้งที่ 39กีฬาครั้งที่ 39ศูนย์ทดสอบฯ16teachsanhaทำบุญรายการครู
:::โครงการทดสอบทฤษฏีดนตรีสากลเปิดรับสมัคร 2-20 กุมภาพันธ์ 2558 ::ดูรายละเอียดการสมัคร::: หมายเลขโทรศัพท์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อาคารพระมิ่งขวัญฯ ::ดูเพิ่มเติม::::: แนวปฏิบัติการใช้อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ::ดูรายละเอียด::
ครุศาสตร์วันนี้

veejet26

Teacher Educator Research
12 มีนาคม 2558

veejet26

The Asia Leadership Roundtable
9 มีนาคม 2558

out

ปฐมนิเทศครูอาสาสมัคร ประจำปี
10 มีนาคม 2558

out

เทคนิคพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสัมภาษณ์งาน
6 มีนาคม 2558


aak

โครงการภาษาไทย ร่วมทำบุญถวานบัจจัยฯ
3 มีนาคม 2558

aak

คณาจารย์ครุศาสตร์ได้รับรางวัล
4 กุมภาพันธ์ 2558


 
----------------------------------------------------
ครูอาสาสมัครโครงการภาษาไทย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศศูนย์ ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ-ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี  2558 ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน (ครั้งที่ 1)[ดูเอกสาร]
ประกาศรับสมัครครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนโครงการสอนภาษาไทย ณ วัดไทยในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ประจำปี
2558 [เพิ่มเติม]
ดาวโหลดใบสมัครครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนโครงการสอนภาษาไทย ณ วัดไทยในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียประจำปี 2558( ครั้งที่ 2) [ใบสมัคร]


------------------------------------
บุคลากรได้รับรางวัล
/กิจกรรมอวยพร

นายจีธณัฐ อู่ศิลา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชามัธยม-ศิลป์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลง 1st PBIC Chinese Song Contest จากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระบรมราชโองการโปรดเกล้า แต่งตั้งพนักงานDescription: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในสถาบันอุดมศึกษา (รศ. ดร.สมพงษ์  จิตระดับ) ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2553

ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
และคณะ เผยแพร่ทางรายการ CU Station ออกอากาศทางช่อง 5 จัดทำโดย Cicc Chulalongkornดูเพิ่มเติม
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต (กนค.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ในงานลอยกระทงDescription: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจุฬาฯ ปีการศึกษา 2557 “คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
คณาจารย์ ภาควิชาศิลป ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับรางวัลด้านการปฏิบัติการสอนที่เป็นเยี่ยม(Best Practice)จากหน่วยงานAsia-Pacific Centre ofEducation for International Understanding (APCEIU)แห่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อวัน ที่27สิงหาคม2557ดูเพิ่มเติม
นายศิริวัฒน์ ชูแสงนิล นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
Description:  ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมัธยม ศึกษา Description: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์) ได้รับเลือกเป็นประธานเชียร์ฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์) ครั้งที่ 70

กิจกรรมอวยพรปีใหม่

คณบดี(รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) นำทีมผู้บริหารadarnส่งความสุขเนื่องในโอกาสเทศกาลต้อนรับปีใหม่แด่อธิการบดี (ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558
คณบดี(รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) ทำทีมบริหารอวยพรอดีตคณadarnบดีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม2557[ดูภาพ]

ผู้จัดการศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ (นายทรงยศ สามกษัตริย์) พร้อมbookคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่แด่คณบดี(รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์)เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม2557[ดูภาพ]
คุณสันติพล เจนวัฒนไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนก้องไksantiกล จำกัดสวัสดีปีใหม่แด่คณบดีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม2557[ดูภาพ]

สวัสดีปีใหม่นายกสภามาหวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22 ธันวาpusคม2557[ดูภาพ]


โครงการค่ายอยากเป็นครู รับสมัครนักเรียนมัธยมศึDescription: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2557 (ค่ายเริ่มเข้าค่ายวันที่ 21- 25 มกราคม 2558รายละเอียด


malay porn vidio bokep
farmasi
izmir escort bursa escort
corum surucu kursu malatya reklam
izmir escort
kayseri escort ankara escort
sex hikayeleri tรผrk porno
Office of International AffairDownload Proceeding of CESA 2012 documentResearch Clinic UnitChulapediaสมัครรับข่าวสารจากจุฬาฯ ฟรี !!!แผนที่บริเวณในจุฬาฯ
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417