>เมนูหลัก


หน้าแรก


ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
คณะผู้บริหาร
ภาควิชา/หน่วยงาน
การสมัครเข้าศึกษา


หลักสูตร


ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
จรรยาบรรณอาจารย์
บัณฑิตที่พึงประสงค์

>Links
อัตลักษณ์ ครุศาสตร์ จุฬาฯ
อาจารย์
สอนดี วิจัยเด่น
เน้นคุณธรรม นำสังคม
บัณฑิต
มีความสง่า พูดจาดี
มีความรู้ คู่คุณธรรม
เจ้าหน้าที่
เชี่ยวชาญงาน บริการดี
มีคุณธรรมเยี่ยมชม YouTube ครุศาสตร์ จุฬาฯ
เยี่ยมชม แฟนเพจครุศาสตร์ จุฬาฯ

16teach16teachsanhanayosee 6p1open houseทำบุญรายการครู
:::ขอเชิญใช้บริการรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย (Shuttle Bus) สาย ๕ และ สาย ๕ A (ปรับใหม่)::ดูรายละเอียด::: หมายเลขโทรศัพท์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อาคารพระมิ่งขวัญฯ ::ดูเพิ่มเติม::::: แนวปฏิบัติการใช้อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ::ดูรายละเอียด::
ครุศาสตร์วันนี้

ปรชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
21 มกราคม 2558

kusam58

ประชุมใหญ่สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์
16 มกราคม 2558

ku58

ค่ายอยากเป็นครู ครั้งที่ 8
21 มกราคม 2558

ku58

งานวันครู คณะครุศาสตร์
16 มกราคม 2558


ap

98 ปี คณะอักษรศาสตร์
7 มกราคม 2558

คณาจารย์สาธิตจุฬาฯ ตักบาตรปีใหม่
6 มกราคม 2558


 
คู่มือการสมัครสอบวิชาทั่วไป
----------------------------------------------------
ครูอาสาสมัครโครงการภาษาไทย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศศูนย์ ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ-ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปี  2558 ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน (ครั้งที่ 1)[ดูเอกสาร]
ประกาศรับสมัครครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนโครงการสอนภาษาไทย ณ วัดไทยในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ประจำปี
2558 [เพิ่มเติม]
ดาวโหลดใบสมัครครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนโครงการสอนภาษาไทย ณ วัดไทยในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียประจำปี 2558( ครั้งที่ 2) [ใบสมัคร]


------------------------------------
บุคลากรได้รับรางวัล
/กิจกรรมอวยพร