ขอแสดงความยินดีกับ มล.จิราธร จิรประวัติ
ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2553 เนื่องในงานคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2553 ณ ห้องประชุม 101 อาคาร ประชุมสุข อาชวอำรุง

ศิลปศึกษาพาท่องโลกสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จัดเสวนาศิลปะเที่ยงวัน ครั้งที่ 2
วันที่ 5 -7 และ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 12.00 –13.00 น. ณ ห้อง 405 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง

5 ก.ค. 53
“เกร็ดเที่ยวและชมความงามเมืองมรดกโลกในยุโรปแบบสุดคุ้มสหพัน์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก”
โดย อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์และ อาจารย์ ดร.สถาพร ปกป้อง

6 ก.ค. 53
“ทัศนาศิลปะในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย” โดย อาจารย์ ดร.ขนบพร วัฒนสุขชัย

7 ก.ค. 53
“เที่ยวศิลป์บินไปเอง (ไม่ง้อทัวร์) ณ ประเทศอิตาลี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์

12 ก.ค. 53
“ประสบการณ์ไปประชุมวิชาการทางศิลปศึกษา ณ เมืองบัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา” โดย ผู้ช่วยผู้ศาสตราจารย์ ดร.อำไพ ตีรณสารประมวลภาพโครงการค่ายศิลปะฤดูร้อน

ART for FUN RUN for CREATIVE ครั้งที่ 1

http://portal.edu.chula.ac.th/artforfun/


สามารถ Download ภาพได้ที่ http://www.slide.com/r/6lWUSGx30z8__rRFOzZ-4gkVzdQktuMD?previous_view=mscd_embedded_url&view=original


ศิลป์สานสัมพันธ์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่น
We are  all friends - My picture and your practice
19 - 28 กุมภาพันธ์ 2553 (10.00 - 20.00 น. หยุดวันจันทร์)

ณ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเืทพมหานครThe Border Crossing Art Project


ภัณฑารักษ์: Wendy Grace Allen (นามสกุลเดิม Dawson)

ภัณฑารักษ์ร่วมในประเทศไทย: ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ

ศิลปิน: Wendy Grace Allen (นามสกุลเดิม Dawson), ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ และ Helen Stacey

 

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2553

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 18.00-20.00 น.
สาขาวิชาศิลปศึกษา ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ เสวนาศิลปะเที่ยงวัน
"ศิลปศึกษาพัฒนาวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย"
-------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 12, 13, 14, 18 และ 19 มกราคม 2553 เวลา 12.00-13.00 น.
รวมมิตร แนวคิดศิลปะ โดยคณาจารย์ผู้สอนทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 8 ธันวาคม 2552 – 23 มกราคม 2553
พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00-20.00 น.

สำหรับนิทรรศการส่งท้ายปี 2552 และต้อนรับปี 2553 หอศิลปวิทยนิทรรศน์ได้ถือเอาช่วงเวลานี้
เป็นฤกษ์งามยามดีที่มิตรสหายอาจารย์ สอนศิลปะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้นำผลงานของตนมาจัดแสดงร่วมกัน
เป็นครั้งแรกให้สาธารณชนและลูกศิษย์ได้ชื่นชม และแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ โดยใช้ผลงานศิลปะเป็นสื่อ

นิทรรศการ “รวมมิตร แนวคิดศิลปะ” ในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสะท้อนบทบาทของคณาจารย์ในฐานะเป็น
ผู้สร้างสรรค์บุคลากรให้กับวงการศิลปะไทย และในฐานะผู้พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะของประเทศ
ซึ่งบทบาทดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในฐานะ สถาบันอุดมศึกษารัฐApichart-Gardening. digital collage


คณาจารย์ที่ร่วมแสดงงานมีทั้งหมด 14 ท่าน ได้แก่
รองศาสตราจารย์ กมล เผ่าสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ คึกเดช กันตามระ
รองศาสตราจารย์ จิระพัฒน์ พิตรปรีชา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
รองศาสตราจารย์ สมโภชน์ ทองแดง
รองศาสตราจารย์ สัญญา วงศ์อร่าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย เอกพลากร
อาจารย์ ดร. ประพล คำจิ่ม
อาจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ
อาจารย์ กระสินธุ์ อินสว่าง
อาจารย์ กฤษญา เหลืองอานันทกุล
อาจารย์ ตระการ พนมวัน ณ อยุธยา
อาจารย์ เปี่ยมจันทร์ บุญไตร
ผลงานในนิทรรศการประกอบไปด้วยงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ตลอดจนถึงงานจัดวาง นับเป็นโอกาสดีที่มีได้ไม่บ่อยนักที่จะมีการรวบรวมงานจากคณาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจัดแสดงร่วมกัน
ผู้สนใจทั่วไปสามารถชมผลงานเหล่านี้ได้ตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2552 ไปจนถึง 23 มกราคม 2553

นิทรรศการ HOMEMADE  by Krisaya Luenganantakul
------------------------------------------

11 - 27 กันยายน 2552 หอศิลป์จามจุรี
"บ้าน ผู้หญิง และ มดลูก"

สามสิ่งที่ต่างความหมาย ต่างลักษณะ แต่ทั้งสามต่างมีหน้าที่คล้ายคลึงกัน

อาจกล่าวได้ว่า ทุกชีวิตต่างต้องการที่อยู่เพื่อเติบโต

ดังนั้นคงไม่ผิด ที่จะกล่าวว่า บ้านแรกของทุกชีวิตคือ มดลูก
มดลูกที่ธรรมชาติได้คัดสรรมามอบไว้ให้ผู้หญิง

 


นิทรรศการศิลปะ "สัญญา" Reinforcing imagination in Art of Sanya Wong Aram
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4- 30 กันยายน 2552 ณ หอศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นนิทรรศการศิลปะ "สัญญา" Reinforcing imagination in Art of Sanya Wong Aram