ประกาศรายชื่อ

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560


 อ่านประกาศได้ที่เว็บไซท์ ศูนย์ทดสอบ จุฬาฯ www.atc.chula.ac.th

 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-218-4451-2 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น.)http://www.atc.chula.ac.th/…/Interview_Admiss…/Edu_Art59.pdfชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1185581858127909.1073741957.233106186708819&type=3
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/13_1_28_07_58.pdf

นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เข้าร่วมในงานสัมมนา "มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค" (regional research expo 2015) ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการสอน การวิจัย และประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กับคณาจารย์ และนักศึกษาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2558รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (รอบที่ 1) 
โดยจะสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของสาขาวิชา ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558
 รายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาได้ที่ http://portal.edu.chula.ac.th/academic/view.php?Page=1427787780791891&msite=academic

ผู้จะสมัครสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) คณะครุศาสตร์ 
ต้องยื่นผลสอบ Great-R ประกอบการรับสมัคร 
รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th/testcenter/testctr.pdfสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2558 ติดตามประกาศรับสมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.thเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ และคณาจารย์ครุศิลป์ นำนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาที่เรียนในวิชา "การเรียนรู้ของมนุษย์ในแนวทางศิลปศึกษา และการศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ" จำนวน 24 คน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ศึกษาศิลปะการแกะไม้สัก ณ วัดกุฏิ ต.บางเค็ม / ศึกษาศิลปะปูนปั้นโบราณเมืองเพชร ณ เอเชียปูนปั้น โดยมี อ.ชัชชวาล สหัสสพาศน์ ศิลปินปูนปั้นชื่อดังเป็นวิทยากรนำชม/ ศึกษาการจัดโครงการศิลปะเพื่อชุมชน "เพชรบุรีดีจัง...ไม่รู้จบ" ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม และชุมชนโดยรอบรศ.ดร.สันติ คุณประเสริฐ นำนิสิตที่เรียนในวิชาออกแบบตัวอักษร

ศึกษานอกสถานที่ "Sand Calligraphy" ณ จังหวัดพังงา-ภูเก็ด-กระบี่
ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2558
  
  

รูปภาพเพิ่มเติม ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1068370196515743.1073741934.233106186708819&type=1
เครดิตภาพจาก เกษมศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ

เข้าร่วมแสดงผลงาน ณ Square Yard Gallery, Newcastle College  ประเทศอังกฤษ
ร่วมกับศิลปินจาก อังกฤษ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ กริซ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และอิหร่าน รวมจำนวน 12 คน

อ.ดร.โสมฉาย-อ.ดร.อินทิรา จัดworkshop ศิลปะให้หมู่บ้านอารียา


อ.ดร.โสมฉาย-อ.ดร.อินทิรา อาจารย์ครุศิลป์ จุฬาฯ ร่วมกันจัดworkshop กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กให้หมู่บ้านอารียา 
โดยในปีนี้จะจัดขึ้น 3 ครั้ง ดังนี้ วันเสาร์ที่ 28 กพ ที่อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77
เสาร์ที่ 14 มีค ที่อารียา ลาดปลาเค้า และ เสาร์ที่ 9 พค ที่อารียา บางนา 
โดยนำนิสิตครุศิลป์ ระดับปริญญาตรี มาฝึกปฏิบัติเป็นครูผู้ช่วยจัดกิจกรรมด้วย

  
 
Justify Center
 
  
 


ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อ.ณรงศักดิ์ สุกแก้วมณี ศิษย์เก่าระดับมหาบัณฑิต

ได้รับรางวัล "วิจัยดีมากแบบบรรยาย" (กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ)
ในการนำเสนองานวิจัยเรื่อง "ภาพวาดพฤกษศาสตร์พันธุกรรมวงศ์กล้วย (Musaceae) ในประเทศไทย" 
ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่3 (HERP CONGRESS III) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 
*ปัจจุบัน อ.ณรงค์ศักดิ์ เป็นอาจารย์ประจำ ที่สาขาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี


  
  


นิทรรศการ "แบบ-เลียน" 
 ชั้น 2 สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ศิลปิน 
ชลวิชญ์ โรจน์จตุรกุล 
ปวรงค์ บุญช่วย
มนชัย พิทยวราภรณ์
รักกิจ ควรหาเวช 
สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย
สืบแสง แสงวชิระภิบาล
สรัณยู คูณธนกุลวงศ์


"แบบ-เลียน" นิทรรศการศิลปะสะท้อนถึงปัญหา ระบบการศึกษาไทย จากศิลปิน 7 ท่านผู้ได้มีโอกาส เป็นทั้ง ผู้เรียน และ ผู้สอน 
ในประเทศไทย “แบบเลียน” เป็นชื่อนิทรรศการที่สะท้อนถึงการเรียนการสอน แบบเลียนแบบ ท่องจำ และ ปฏิบัติตามผู้สอน 
โดยไม่ถูกกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบ หรือ นำความรู้ไปประยุกต์ และ เรียนรู้ถึงศักยภาพของตน 
ศิลปิน 7 ท่านใช้ผลงานศิลปะเป็นตัวกลางในการสะท้อนถึงประสบการณ์ในระบบการศึกษาไทยของตน และ ยังตั้งคำถามถึง ผู้ชมนิทรรศการว่า มีประสบการณ์เดียวกันหรือไม่?

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตครุศาสตร์54: ครุศิลป์42 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2558 ณ สวนนงนุช จ.พัทยา 
โดยในปีนี้มีนิสิตครุศิลป์รุ่น 42 ที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 22 คน นิสิตรุ่นนี้เป็นนิสิตในที่ปรึกษาของ รศ.ดร.สันติ คุณประเสริฐ และ อ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์
  
   อ.ชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ เป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตการทำปูนปั้นโบราณสูตรเมืองเพชร
ให้นิสิตในโครงการความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย และคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษาร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการตำปูน (สูตรเมืองเพชร)
และการปั้นปูน ในวันที่ 26-27 กพ. 58 ณ ห้อง 201 อาคาร 8(ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)
ประจำปีการศึกษา 2558(เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรในเวลาราชการเท่านั้น) โดยรอบที่ 1 จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 ก.พ. - 10 มี.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b02_admission_normal.php
หลักฐานการสมัครที่ผู้สมัครต้องใช้

1. คะแนนสอบ CU-TEP (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต):
   
สมัครสอบวัดความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (CU-TEP) ที่
http://www.atc.chula.ac.th/

2. คะแนนสอบวิชาทักษะพื้นฐานทางการวิจัย (Great-R):
   สมัครสอบวิชาทักษะพื้นฐานทา
งการวิจัย (Great-R) ที่ ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ ชั้น 2 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง (อาคาร3)
   รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่
โทร 02218-2546 (ติดต่อ น.ส.วรนุช มงคลบุตร์) หรือ http://www.edu.chula.ac.th/testcenter
        
        * CU-TEP จะเปิดรับสมัครรอบที่ 3/ 2558 ระหว่างวันที่ 2 ก.พ.-11 ก.พ. 58 สอบรอบที่ 3/ 2558 วันที่ 15 มี.ค. 58
 
        ** (Great-R) จะเปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2/ 2558 ในวันที่ 2 ก.พ.-20 มี.ค. 58 สอบวันเสาร์ ที่18 ม.ค. 58 เวลา 9.00-12.00 น.งานนิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์"

นิทรร
ศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์" นิทรรศการศิลปะโดยผู้บริหาร และคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มีพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น
1 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย
โดยในงานนี้มีผลงานของคณาจา
รย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ หลายท่านร่วมจัดแสดงด้วย
งานนิทรรศการจะจัดแสดงถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558

                           

ภาพบรรยากาศวันเปิดงานนิทรรศการ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054338781252218.1073741926.233106186708819&type=1


นิทรรศการภาพพิมพ์ โดยนิสิตครุศิลป์รุ่น 44

นิทรรศการภาพพิมพ์ "อย่ากรีดคัตเตอร์บนโต๊ะภาพพิมพ์" จัดโดยนิสิตครุศิลป์ จุฬาฯ รุ่นที่ 44 ณ ชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี
 โดยพิธีเปิดมีขึ้นในวันที่ 13 ก.พ. 58 และงานจะจัดแสดงถึงวันที่ 5 มี.ค. 58อาจารย์พันตรี ดร.ราเชน มีศรี รองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1052353684784061.1073741923.233106186708819&type=3ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี บรรยายเรื่อง การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์
: รูปแบบและมิติที่หลากหลาย

ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ในวันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี

คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตครุศิลป์จุฬาฯ ที่ฟังการบรรยายในวันนี้ ร่วมแสดงความยินดี และมอบของขวัญในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1052230604796369.1073741922.233106186708819&type=1นิทรรศการ “My Way II” ศิลปกรรมร่วมสมัย ของ ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี

นิทรรศการ “My Way II” ศิลปกรรมร่วมสมัย ของ ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี เป็นการแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน
และงานประติมากรรมรวม 200 ชิ้น ที่สร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

จัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2558
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานนิทรรศการเมื่อวันอังคาร ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1051000478252715.1073741921.233106186708819&type=1

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยวิธีรับตรง (พิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556
ได้จาก link ด้านล่างนี้


http://www.atc.chula.ac.th/admission2/AA/Art%20Education.pdf ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้มารายงานตัวที่ห้อง 208 ตึก 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ในวันที่ 31 ต.ค. 55 เวลา 9.00 - 12.00 น.
โดยนำบัตรประชาชน บัตรนักเรียน พร้อมสำเนา และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปมาด้วย

*ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับ


สาขาวิชาศิลปศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ สุพร ชัยเดชสุริยะ ครุศิลป์รุ่น 7

ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
กำหนดการจัดงาน

มุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสฉลองอายุครบ 7 รอบ
และส่งมอบเงินทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิรัตน์ พิชญไพบูลย์
และ
มุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ คุณประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำไพ ตีรณสาร
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555  ณ ตึกครุศิลป์
เชิญร่วมงานมุฑิตาจิต แด่ รศ.ดร.สันติ คุณประเสริฐ และ ผศ.ดร.อำไพ ตีรณสาร
ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้อง307 อาคารศิลปศึกษา


ร่วมเขียนข้อความเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกได้ที่ 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRsc2g2QlVMdndEa2taQlZXX195dFE6MQ


(เปิดรับข้อความ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2555)


สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2218-2290


เชิญชม
นิทรรศการภาพพิมพ์

ซึ่งเป็นผลการศึกษาในรายวิชา “ภาพพิมพ์สำหรับครู ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ และภาพพิมพ์แม่พิมพ์ผ้าไหม”
ปีการศึกษา 2553-2554

โดย

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   * งานจัดขึ้นในวันที่ 8 -31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   * พิธีเปิดวันที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 17.30 น.


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FANPAGE: นิทรรศการภาพพิมพ์ขึ้นแท่น

 


เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้
และ ประชุมปฏิบัติการด้านศิลปศึกษา 

จัดโดย

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ    มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   และ สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 15 – วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555
 


download กำหนดการประชุม ได้ที่
http://www.mediafire.com/view/?gecu3wsxp4q51ki 

แผนที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

 

ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2556
 
โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 4-13 ก.ค. 55 ทางเว็บศูนย์ทดสอบจุฬา

รายละเอียดตามlink ด้านล่าง


 ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา ร่วมกับ สมาคมไทย ออร์ฟ ชูลแวร์ค

เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการ


            เรื่อง


 การสอนเชิงบูรณาการกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์

 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของออร์ฟ

Teaching the Whole Child Through Music Movement and Visual Arts: Orff Schulwerk


วันที่ 20-22 มิถุนายน 2555 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                                 ค่าสมัคร:

                                 - บุคคลทั่วไป 4,500 บาท

                                 - บุคลากรคณะครุศาสตร์ และสมาชิกสมาคม ไทย ออร์ฟ ชูลแวร์ค 3,500 บาท

                                 - นักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา 3,000 บาท


รับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนจำกัด และมีทุนอบรมฟรีสำหรับนิสิตจุฬา !!


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 02-218-2690 ต่อ 620


Download ใบสมัครได้ที่ http://www.mediafire.com/view/?2zcemeif1159g5l 

 

  
คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา เดินทางไปสัมมนาเพื่อสร้างร่วมมือ

ระหว่าง สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กับ 

สาขาวิชาศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 

พร้อมกันนี้ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“จิตรกรรมลายรดน้ำ” ให้แก่อาจารย์ และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกว่างซีด้วย 

ในการเดินทางไปครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระดับสถาบันแล้ว 

คณาจารย์จากทั้งสองหน่วยงานยังได้สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการในวงการศิลปะ ระหว่างไทย-จีน
และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
 
   
สาขาวิชาศิลปศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สัญญา วงศ์อร่าม

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราภิชาน แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(เงินทุนบริษัทสำนักพิมพ์ช้างน้อย จำกัด และกองทุนครุศาสตร์) ประจำปี 2555

โดยพิธีมอบเกียรติบัตรจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. ห้อง 212 ตึกมหิตลาธิเบศร์ 

 
 
 

 
 
 
วันที่ 23-24 ก.พ.นี้จะมีงานเทศกาลGift Festival ที่ครุศิลป์มีของขวัญขาย

รวมทั้งขนม น้ำ กิจกรรม workshop/ fashion show/ ดนตรี ฯลฯ

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ที่ตึกครุศิลป์ งานเริ่มตั้งแต่ 4 โมงครึ่งเป็นต้นไป

 


 


 

‎17 มกราคม 55 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/  

หากพบความผิดพลาด

ให้รีบแจ้ง และแก้ไขภายในในวันที่ 18-19 ม.ค.55


จุฬาฯ ประกาศเรื่อง กำหนดการเปิดเรียนระบบทวิภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2554 เป็นวันที่ 13 ธ.ค. 54

ข่าวลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

ที่ประชุมคณบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43/2554 วันที่ 9 พ.ย. 54 มีมติกำหนดให้ จุฬาฯ เปิดการเรียนการสอนของระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 ในวันอังคารที่ 13 ธ.ค. 54 และกำหนดเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ในวันพุธที่ 18 เม.ย. 55 และมีมติให้ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน จัดหาที่พักให้นิสิตที่ประสบปัญหาเรื่องที่พักอาศัย หรือการเดินทางเข้ามามหาวิทยาลัย จนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย

อนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ที่มีผลการศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตร คณะสามารถพิจารณาการสำเร็จการศึกษาได้ภายในเดือนมีนาคม 2555 โดยนิสิตสามารถขอสำเร็จการศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2555
 
ปฎิทินการศึกษาระบบทวิภาค
 
 
เชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการศิลปะ กลุ่ม Individualists ครั้งที่ 4 

โดยศาสตราภิชาน สัญญา วงศ์อร่าม และเพื่อนๆ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 17.30 น.

ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาศิลปศึกษาได้สร้าง Facebook Fanpage เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาคมผู้สนใจข้อมูลของสาขาวิชา สามารถเข้าไปกด like เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสาขาวิชาได้ที่   http://www.facebook.com/arted.chula ขอแสดงความยินดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพ ตีรณสาร
ได้รับการประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ดีเด่นด้านความเป็นครู
และ
นายคณพัฒน์ อรุณรัศมีโชติ นิสิตชั้นปีที่ ๔
ได้รับการประกาศเกียรติึคุณนิสิตดีเด่นด้านคุณลักษณะความเป็นครู


เนื่องในโอกาสงานวันครู  ประจำปี ๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิทรรศการภาพพิมพ์ "แม่พิมพ์"

 

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพพิมพ์ "แม่พิมพ์" ของนิสิตครุศิลป์ชั้นปีที่ ๓
 ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
ณ ห้องนิทรรศการชั้น ๒   หอศิลป์จามจุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔
คณาจารย์ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา
ร่วมกราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ แด่ท่านคณบดี คณะครุศาสตร์
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องคณบดี
GIFT FAIR # 22
“ตำนานกิ๊ฟดอกเหมย”


นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาได้โครงการเทศกาลของขวัญ( Gift Fair) ขึ้นเป็นครั้งที่ 22 ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปีใหม่ การจัดงานเทศกาลของขวัญในครั้งแรกนั้น ได้รับความร่วมมือและการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งผู้คนที่มาร่วมงานจะทราบและเห็นคุณค่าว่าของขวัญที่ซื้อไปนั้น ป็นงานประดิษฐ์ที่ทำด้วยมือของนิสิต และทำในจำนวนน้อย หรือไม่ก็มีเพียงชิ้นเดียว

Conceptของงานกิ๊ฟท์ครั้งที่ ๒๒ นี้คือ “ชุมชนเมืองจีนที่เต็มไปด้วยความคึกคักของการค้าขาย” โดยมีชื่องานว่า “ตำนานกิ๊ฟดอกเหมย”  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 นี้  ที่ สาขาิวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมรายละเอียดได้ที่  งานกิ๊ฟครุศิลป์2010สาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
จัดกิจกรรมศิลปะในหอศิลป์สำหรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส


 

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 และ 16 ตุลาคม 2553 นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา จำนวน 37 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเยาวชนจากสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาราช  ในงานนิทรรศการ Return Ticket : Thailand-Germany ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเยาวชนในครั้งนี้ นิสิตได้นำความรู้จากการเรียนในวิชาศิลปะในโรงเรียนประถม ซึ่งมีนและละควบคุมการดำเนินกิจกรรมิลป์ศึกษา  ปีของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ผศ.ดร.อำไพ ตีรณสาร และ อ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ อาจารย์ประจำวิชาเป็นที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือจากองค์กรหลัก 3 ส่วน ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เพื่อมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ในหอศิลป์ โดยการใช้ผลงานศิลปะในนิทรรศการเป็นสื่อในการทำกิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางศิลปะThe Border Crossing Art Project

The Border Crossing Art Project is as an exploration of collaborative art practice, where the artists involved in the project experiment with using multi-layered collaborative processes that traverse geographical and cultural boundaries. The project culminates in a series of exhibitions, workshops and forums in several countries within the Asia Pacific region.

นิทรรศการ

 

The Border Crossing Art Project

โดยอาจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ
ร่วมกับศิลปินชาวออสเตรเลีย Helen Stacey และศิลปินชาวนิวซีแลนด์ Wendy Grace Allen
ได้จัดแสดงผลงานและสัมนาเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ
ในประเทศไทย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ในงานนี้นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาและศิลปินไทยอีกหลายท่านได้ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
และร่วมแสดงผลงานในทั้งสามประเทศดังกล่าว

คลิกเพื่อชมรายละเอียด


สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แสดงปาฐกถาเกียรติยศ

"เรื่องพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต"

ในชุดปาฐกถา ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

ตาม link ด้านล่างค่ะ เป็น Live จากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 10.00-12.00

http://www.car.chula.ac.th/videoondemand/museum.html

ปากฐกถาเกียรติยศ
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ขอแสดงความยินดีกับ มล.จิราธร จิรประวัติ

ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2553 เนื่องในงานคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2553 ณ ห้องประชุม 101 อาคาร ประชุมสุข อาชวอำรุง

ศิลปศึกษาพาท่องโลกสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จัดเสวนาศิลปะเที่ยงวัน ครั้งที่ 2
วันที่ 5 -7 และ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 12.00 –13.00 น. ณ ห้อง 405 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง

5 ก.ค. 53
“เกร็ดเที่ยวและชมความงามเมืองมรดกโลกในยุโรปแบบสุดคุ้มสหพัน์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก”
โดย อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์และ อาจารย์ ดร.สถาพร ปกป้อง

6 ก.ค. 53
“ทัศนาศิลปะในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย” โดย อาจารย์ ดร.ขนบพร วัฒนสุขชัย

7 ก.ค. 53
“เที่ยวศิลป์บินไปเอง (ไม่ง้อทัวร์) ณ ประเทศอิตาลี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์

12 ก.ค. 53
“ประสบการณ์ไปประชุมวิชาการทางศิลปศึกษา ณ เมืองบัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา” โดย ผู้ช่วยผู้ศาสตราจารย์ ดร.อำไพ ตีรณสารmalay porn vidio bokep
farmasi
izmir escort bursa escort
corum surucu kursu malatya reklam
izmir escort
kayseri escort ankara escort
sex hikayeleri tรผrk porno