คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


free counter
สถิติการเยี่ยมชม
 


ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง

ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครโควตา TCAS รอบ 2 
ได้ที่   https://muakru.thaijobjob.com 
โดยจะประกาศรับสมัครช่วงเดือนมีนาคม 2561
(หากมีปัญหาข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร. 02-0395591-5
ในวันเวลาราชการ)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

ประกาศ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
 [ อ่าน 1483 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 2) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
 [ อ่าน 2292 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
 [ อ่าน 3159 ครั้ง ]


     • ระดับปริญญาบัณฑิต
     • ระดับบัณฑิตศึกษา 
• ระดับปริญญาโท-เอก


http://www.edu.chula.ac.th/academic/image/submenu_calendar.png       


กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.