แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง เสือหลากสี  เวลา 1 ชั่วโมง

ภาคต้น ปีการศึกษา 2553   ออกแบบและสอนโดย นางสาวโสรยา  อัครเดชาวุธ

 

 


เป็นกิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษโดยการพับเป็นรูปสัตว์ ฝึกทักษะการใช้มือทั้งสองข้างได้ด้วยการพับกระดาษตามขั้นตอน ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีอิสระในการนำเสนอแนวคิดต่อยอดจากผลงานที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้น

 

1.  จุดประสงค์

1)  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์

2)  ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษได้

3)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความสุขสนุกสนานในการทำงาน และเชื่อมั่นภาคภูมิใจในผลงานของตน

 

2.  เนื้อหา

            ศิลปะการพับกระดาษหรือที่เรียกว่า Origami (โอริกามิ) เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ส่วนในประเทศตะวันตกศิลปะการพับกระดาษเป็นเครื่องมือประกอบการสอนที่มีลักษณะพิเศษและเป็นหลักสูตรเสริมในโรงเรียนหลายแห่ง  วัสดุสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการพับกระดาษก็คือกระดาษนั่นเอง กระดาษเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ไม่กินเนื้อที่ ง่ายต่อการเก็บรักษา สามารถนำมาประดิษฐ์ของใช้ได้หลากหลาย ซึ่งกระดาษถูกผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศจีน ในช่วง 250 ปีก่อนคริตศักราช จากนั้นญี่ปุ่นก็ได้เรียนรู้วิธีการทำกระดาษ สี หมึก จากประเทศจีนและสามารถผลิตได้เองในที่สุด ในประเทศญี่ปุ่นช่วงคริสตศตวรรษที่ 17 การพับกระดาษยังไม่เป็นที่กว้างขวางมากนัก เนื่องมาจากกระดาษมีราคาแพง มักมีเล่นได้คนชั้นสูงและเหล่าซามูไร ซึ่งคนเหล่านี้มักถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่คนในตระกูลเท่านั้น แต่กระดาษในสมัยนี้ไม่แพงอีกต่อไป ใครๆก็สามารถทำกันได้ทุกคนจนเมื่อ 400 ปีที่แล้วได้มีหลักสูตรการพับกระดาษขึ้นแก่เด็กๆในโรงเรียน โอริกามิถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสมองเด็ก ช่วยเพิ่มทักษะการใช้นิ้วและมือ รวมทั้งการบริหารสมองทั้งสองข้างให้พัฒนาเรื่องการควบคุมการเคลื่อนไหวและรับรู้ภาพ และช่วยฝึกความจำอีกด้วย

ปัจจุบันวิธีการและรูปแบบการพับกระดาษได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อเทียบกับการพับกระดาษเป็นรูป “กบ” และ “นก”  ในสมัยก่อนศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นการพับกระดาษแบบธรรมดาทั่วไปและเป็นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุด

นกกระดาษ


 การพับกระดาษเป็นการนำกระดาษที่มีลักษณะบางๆ ไม่หนามากนักมาพับให้เกิดรอย และใช้ร่องรอยเหล่านั้นเป็นแนวทางในการพับให้ซ้อนทับกันจนเกิดเป็นรูปต่างๆ โดยมีข้อกำหนดว่าห้ามใช้กาว ห้ามตัดกระดาษและใช้กระดาษได้เพียงแผ่นเดียวต่อผลงานหนึ่งชิ้น การพับกระดาษโดยทั่วไปมีขั้นตอนสำคัญดังนี้

1. ออกแบบภาพที่ต้องการ
2. เลือกกระดาษให้เหมาะสม (ไม่ควรใช้กระดาษที่แข็งเกินไป)
3. พับกระดาษให้เป็นรูปต่างๆ ตามขั้นตอน
4. นำผลงานที่ได้ไปตกแต่งให้สวยงาม

 

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ

1) ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิด

-  นักเรียนคิดว่ากระดาษหนึ่งแผ่นสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างไร

-   นักเรียนคิดว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะจากการพับกระดาษสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

2)      ครูนำเสนอตัวอย่างผลงานพับกระดาษให้นักเรียนศึกษาสังเกต

3)      ครูแจกกระดาษสำหรับฝึกพับให้นักเรียน คนละ 1 แผ่น แล้วครูแนะนำและสาธิตวิธีการพับกระดาษขั้นพื้นฐานให้นักเรียนดู โดยให้นักเรียนฝึกพับตามครู


ขั้นสอน

1)      ครูอธิบายขั้นตอนและวิธีการการพับกระดาษขั้นพื้นฐานให้นักเรียนเข้าใจ

2)      ครูสาธิตขั้นตอนการพับกระดาษเป็นรูปเสือประกอบการอธิบาย แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันโดยครูเป็นผู้คอยแนะนำกระบวนการ ช่วยเหลือและตอบคำถามนักเรียนระหว่างการปฏิบัติงาน

3)      ครูให้นักเรียนนำผลงานที่ทำเสร็จแล้วมาแลกเปลี่ยนกันดู จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์ของการพับกระดาษ และเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดผลงาน เช่น สามารถนำผลงานไปตกแต่งการ์ดมอบให้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ

ขั้นสรุป

1)      ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับการพับกระดาษ

2)      ครูให้คำแนะนำเพิ่มเติม

 

4. สื่อการเรียนรู้

- กระดาษสี

- ตัวอย่างผลงาน

- ดินสอสี (สีไม้ สีชอล์ก)

- ใบความรู้

 

5. การวัดและประเมินผล

1)      สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีความสุขสนุกสนานในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการช่วยรักษาความสะอาดในที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

2)      สังเกตความถูกต้องในการพับกระดาษ ความสวยงามและความสมบูรณ์ของผลงานเครื่องมือ ได้แก่ แบบตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน

3)      สังเกตความคิดสร้างสรรค์และการแสดงความคิดเห็น เครื่องมือ ได้แก่ คำถาม

 

 
 
 
หน้าที่ 1 / 1    คลิกดูสารบัญ
History (version update) => |First|Back|Next|Last
 
Create by โสรยา อัครเดชาวุธ [ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 18:57:02 ]
Update by โสรยา อัครเดชาวุธ [ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 18:57:02 ]
อ่าน 21720 ครั้ง
เพิ่มเขียน Blog ใหม่| แก้ไขสมัครสมาชิกระบบ
ความคิดเห็นที่ 225
These are really impressive ideas in on the topic
of blogging. You have touched some pleasant factors here.
Any way keep up wrinting. <a href=\"https://mrplumber.ir/\">https://mrplumber.ir</a>


แสดงความคิดเห็นโดย imani E-mail : raimento.com@gmail.com [ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 17:56:27 ]

 
ความคิดเห็นที่ 224
Excellent post. I used to be checking constantly this
weblog and I am inspired! Very helpful info specially the
closing phase ?? I take care of such information much.
I was seeking this certain information for a long time. Thank you and
good luck. https://mrplumber.ir


แสดงความคิดเห็นโดย sara imani E-mail : drhabibi023@gmail.com [ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 17:54:46 ]

 
ความคิดเห็นที่ 223
https://webxo.ir/backlink/

https://webxo.ir/internet-business/

https://webxo.ir/make-money-from-the-internet


https://melovy.ir/


แสดงความคิดเห็นโดย fbgdfv E-mail : test@gmail.com [ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 23:00:13 ]

 
ความคิดเห็นที่ 222
https://followerkia.ir

https://webxo.ir/what-is-backlink/


แสดงความคิดเห็นโดย ojksdfoj E-mail : loplopjo9@vatanmail.ir [ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 22:59:32 ]

 
ความคิดเห็นที่ 221
http://payamgraphic.ir
I just want to say I am very new to blogs and truly savored you’re web site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly come with superb articles and reviews. Regards for sharing your webpage.


แสดงความคิดเห็นโดย تقویم رو میزی E-mail : payamgraphic23@gmail.com [ วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13:41:57 ]

 
ความคิดเห็นที่ 220
Thanks very much
http://bir2.ir/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84/


แสดงความคิดเห็นโดย bir2 E-mail : n.musicfa@YMAIL.COM [ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 04:49:53 ]

 
ความคิดเห็นที่ 219
http://bir2.ir

แสดงความคิดเห็นโดย bir2 E-mail : send.musicity@gmail.com [ วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:36:22 ]

 
ความคิดเห็นที่ 218
tnx for sharing this ... post

http://bir2.ir/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%aa/

http://bir2.ir/category/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af/


แสดงความคิดเห็นโดย music E-mail : send.musicity@gmail.com [ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:17:23 ]

 
ความคิดเห็นที่ 217
tnx for sharing this ...

https://bir2.ir/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%aa/

https://bir2.ir/category/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af/


แสดงความคิดเห็นโดย bir2 E-mail : shabsong@gmail.com [ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:15:38 ]

 
ความคิดเห็นที่ 216
thanks

แสดงความคิดเห็นโดย fast E-mail : http://moarefisite.ir [ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 18:24:17 ]

 
ความคิดเห็นที่ 215
<a href=\"https://www.ganjinehco.com/product-category/desk-main/\">ميز تحرير</a>
<a href=\"https://www.ganjinehco.com/product-category/desk-main/\">خريد ميز تحرير</a>
<a href=\"https://www.ganjinehco.com/product/%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86%d9%87/\">ميز تحرير ديواري</a>
<a href=\"https://www.ganjinehco.com/product/%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/\">ميز تحرير جديد</a>
<a href=\"https://www.ganjinehco.com/product-category/desk-main/\">قيمت ميز تحرير</a>
<a href=\"https://www.ganjinehco.com/product-category/desk-main/\">ميز مطالعه</a>
<a href=\"https://www.ganjinehco.com/product/%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af/\">ميز تحرير دخترانه</a>


แสดงความคิดเห็นโดย میز تحریر E-mail : fsd@gfd.lk [ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30:16 ]

 
ความคิดเห็นที่ 214
میز تحریر دخترانه گنجینه مدل یک نفره با پایه ای از چوب چنار یک مجموعه زیبا و مقاوم برای فضاهای کتابخانه ای است. در فضاهای کتابخانه ای که مملو از قفسه و کتاب هستند نباید عنصری وجود داشته باشد که با فرم پیچیده موجب آشفتگی بیشتر فضا شود. البته در فضاهایی که منحصرا برای مطالعه تعبیه شده اند نیز، فرم های پیچیده باعث پرت کردن حواس مخاطبان می شود.

میز تحریر دخترانه
میز تحریر دخترانه
https://www.ganjinehco.com
بنابراین میز تحریر دخترانه و صندلی چوبی گنجینه ، با فرمی ساده و رنگ سفید، بهترین انتخاب برای فضاهای کتابخانه ای هستند. رنگ سفید نماد کمال، خلوص، بی گناهی، پاکیزگی، برابری، سادگی، خودکفایی و شروع جدید است. برای خانوم هایی که به رنگ سفید و زیبایی اهمیت میدهند میز تحریر دخترانه گنجینه یک انتخاب ایده آل محسوب می شود. رنگ سفید نماد تمیزی و پاکیزگی است، استرس را از فرد دور می کند و او را برای حرکت به سوی آینده آماده می کند.

میز تحریر دخترانه
میز تحریر دخترانه سفید

علاوه بر آن در این فضاها میز تحریر باید به گونه ای باشد تا حداقل دید را برای کاربر ایجاد کند تا دچار حواس پرتی نشوند؛ همچنین صندلی مطالعه نباید نرم باشد زیرا راحتی بیش از حد موجب خواب آلودگی کاربران در فضای آرام کتابخانه می شود. میز تحریر چوبی گنجینه با فرم منحصر به فرد خود به خوبی به تمام این نیازها پاسخ داده است.

میز تحریر استاندارد جوبی آرامش بیشتری به انسان می دهد. در فروشگاه اینترنتی گنجینه انواع میز تحریر دخترانه ارازن قیمت و میز تحریر چوبی استاندارد و کتابخانه دار به فروش می رسد که در دسته بندی میز تحریر فادر به تماشای آن خواهید بود.

میز تحریر دخترانه سفید گنجینه
میز تحریر دخترانه سفید گنجینه

میز تحریر چوبی (میز مطالعه) گنجینه مناسب برای نوجوانان و جوانان میباشد و ظاهری زیبا و برای دختران و پسران مناسب می باشد.
میز تحریر دخترانه سفید گنجینه

طبقه ای نیز بر این میز قرار گرفته تا کاربر کتاب ها و سایر لوازم اضافی خود را بر آن قرار دهد و مانع از آشفتگی سطح میز خود شود. همه این موارد میز و صندلی کتابخانه مناسبی برای مطالعه کاربران فراهم کرده است. بر روی این میز کتابخانه برای استحکام بیشتر روکشی ملامینه قرار دارد و پایه های صندلی کتابخانه به پاشنه هایی پلاستیکی مجهز شده اند تا صدایی ناشی از جابجایی صندلی ها بر انواع سطوح ایجاد نشود. این قابلیت نکته مهمی برای فضای آرام کتابخانه است که علاوه بر آن مانع از لقی و سرخوردگی صندلی و در نتیجه برهم زدن آرامش کاربر خواهد شد.
برای خرید میز و صندلی مطالعه گنجینه هم اکنون از فروشگاه اینترنتی گنجینه اقدام کرده و با سفارش تعداد مورد نیاز خود بدون دغدغه محصول را در محل مورد نیاز خود تحویل بگیرید.


แสดงความคิดเห็นโดย میز تحریر E-mail : gdfg@gfd.fgd [ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11:28:49 ]

 
ความคิดเห็นที่ 213
https://www.formfunctionemotion.net/
مشاوره پیش از ازدواج


แสดงความคิดเห็นโดย ham E-mail : hm.11000011@gmail.com [ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:41:22 ]

 
ความคิดเห็นที่ 212
مشاوره ازدواج

خیلی ها فکر می کنند که مشاوره قبل از ازدواج برای دریافت یک پاسخ آری یا نه از طرف مشاور می باشد. اما در روز های اولیه آشنایی قبل از ازدواج خیلی از نکات مهم برای شروع یک زندگی مشترک موفق توسط افراد نادیده گرفته می شود، که همین امر باعث می شود بعد از سپری شدن سال های اولیه مشکلات و اختلافات زیادی در بین زوج ها به وجود بیاید. هدف اصلی مشاوره ازدواج یا مشاوره قبل از ازدواج این است که ما یاد بگیریم که چگونه با مشکلات زندگی زناشویی روبرو شویم. در حقیقت مشاوره قبل از ازدواج مانند واکسنی برای پیشگیری از طلاق و مانع از هم پاشیدن زندگی مشترک می باشد. از آنجایی که ازدواج مهمترین تصمیم گیری در زندگی هر فرد می باشد، آموزش دیدن برای این تصمیم گیری و یادگیری مهارت های لازم برای شروع زندگی مشترک ضروری است. از جمله نکات مهم، فهم دقیق این مسئله است که همسر آینده شما در یک خانواده با افکار، فرهنگ، علایق و ... کاملا متفاوت با شما بزرگ شده است. خواه ناخواه بسیاری از معیار ها و علایق زندگی او با شما متفاوت است. باید بیاموزید که چگونه با وجود این فرهنگ ها و علایق در بین شما و همسرتان زندگی مشترک بسیار شادی را بسازید.


แสดงความคิดเห็นโดย ham E-mail : hm.11000011@gmail.com [ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:38:44 ]

 
ความคิดเห็นที่ 211
نقاشی ساختمان در تهران

https://naghashisadeghi.ir/2019/05/04/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/

خدمات ویژه و ارزنده ای را با بالاترین کیفیت کاری که به دست امده از تجربه کاری بالا به دست اورده است با قیمتی مناسب به شما اراِیه میدهد.
این گروه نقاشی ساختمان انواع خدمات نقاشی ساختمان ، بازسازی ساختمان ، تعمیرات ساختمان ، رنگ آمیزی بخش های چوبی ساختمان ، کاغذ دیواری و انواع کفپوش را در لیست خدمات خود دارد.
رنگ آمیزی ساختمان با رنگ های روغنی ، پلاستیک ، اکریلیک ، مولتی کالر ، کنیتکس ، رنگ نما


แสดงความคิดเห็นโดย naghashisadeghi.ir E-mail : hm.11000011@gmail.com [ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:32:19 ]

 
ความคิดเห็นที่ 210
فروشگاه اینترنتی لوازم خانه و آشپزخانه

<a href="http://shahrvande20.com/shop/"> shahrvande20 </a>


แสดงความคิดเห็นโดย shahrvande20 E-mail : linkshahrvande20@gmail.com [ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:21:59 ]

 
ความคิดเห็นที่ 209
http://drparisamolaee.com/

แสดงความคิดเห็นโดย ljhk E-mail : hlbjkvgjy@yahoo.com [ วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 22:38:35 ]

 
ความคิดเห็นที่ 208
https://drparisamolaee.com/

แสดงความคิดเห็นโดย hdk E-mail : iopjhoi@gmail.com [ วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 22:37:46 ]

 
ความคิดเห็นที่ 207
<p>برای خرید آجیل ارزان به سایت <a title="فروش آجیل" href="http://ajillo.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آجیلو</a> مراجعه کنید</p>

แสดงความคิดเห็นโดย محمد E-mail : karmaster1293@gmail.com [ วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 22:36:20 ]

 
ความคิดเห็นที่ 206
<p>برای خرید آجیل ارزان به سایت <a title="فروش آجیل" href="https://ajillo.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آجیلو</a> مراجعه کنید</p>

https://ajillo.ir/

<p>برای خرید آجیل ارزان به سایت <a title="فروش آجیل" href="https://ajillo.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://ajillo.ir</a> مراجعه کنید</p>


แสดงความคิดเห็นโดย reza E-mail : reza_masteretsam@gmail.com [ วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 22:33:15 ]

 
ความคิดเห็นที่ 205
<p>برای خرید آجیل ارزان به سایت <a title="فروش آجیل" href="https://ajillo.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آجیلو</a> مراجعه کنید</p>

แสดงความคิดเห็นโดย ajilo E-mail : reza_masterfull@yahoo.com [ วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 22:30:24 ]

 
ความคิดเห็นที่ 204
good

<p>

<a href="https://allkud.com" target="_blank">کود</a>

</p>


แสดงความคิดเห็นโดย کود E-mail : nnn12245@gmail.com [ วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 22:16:22 ]

 
ความคิดเห็นที่ 203
good


https://allkud.com


แสดงความคิดเห็นโดย کود E-mail : work.mary98@gmail.com [ วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 22:14:48 ]

 
ความคิดเห็นที่ 202
good
[url="https://allkud.com"]کود[/url]


แสดงความคิดเห็นโดย کود E-mail : mm1554@gmail.com [ วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 22:12:45 ]

 
ความคิดเห็นที่ 201
yesss
https://allkud.com


แสดงความคิดเห็นโดย کود E-mail : mm1554@gmail.com [ วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 22:09:41 ]

 
ความคิดเห็นที่ 200
good
[url="https://allkud.com"]کود[/url]
[url="https://allkud.com/kood-kamel-npk"]کود کامل[/url]


แสดงความคิดเห็นโดย کود E-mail : mm.mm@gmail.com [ วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 22:08:25 ]

 
ความคิดเห็นที่ 199
good web site
https://allkud.com

https://allkud.com/kood-kamel-npk


แสดงความคิดเห็นโดย کود E-mail : nnn12245@gmail.com [ วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 22:06:45 ]

 
ความคิดเห็นที่ 198
thank you for your useful website
http://jahanbihamta.com


แสดงความคิดเห็นโดย دانلود بازی E-mail : elegantuniverse520@gmail.com [ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 02:32:09 ]

 
ความคิดเห็นที่ 197
سپاسگذارم عالی بود.

<p>

<a href="https://jahanbihamta.com" target="_blank">دانلود بازی</a>

</p>


แสดงความคิดเห็นโดย دانلود بازی E-mail : elegantuniverse520@gmail.com [ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 02:30:31 ]

 
ความคิดเห็นที่ 196
لوله بازکنی و تخلیه چاه ارزان و فوری در تهران با بهترین کیفیت و خدمات تضمینی با ضمانت بیش از 1 سال برای لوله بازکنی و تخلیه چاه.
https://serviceloole.ir/unclog-drain-sewage-pipe-price/


แสดงความคิดเห็นโดย mohamad E-mail : drhabibi387@gmail.com [ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:29:21 ]

 
 
หน้า 1 / 8
คลิกหน้าที่   1|2|3|4|5|6|7|8|

แสดงความคิดเห็น

 
ข้อความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ใส่รหัส post